copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Ibrani 1 - Alkitab Ende
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
1:1Dahulu kala Allah telah berbitjara berulang kali dan dengan pelbagai tjara kepada para leluhur kita dengan perantaraan para nabi;
1:2dizaman terachir ini Ia berbitjara kepada kita dalam Putera, jang ditentukanNja mendjadi ahliwaris segala-gala jang ada, dan dengan Diapun ditjiptakanNja dunia semesta;
1:3Ia adalah tjahaja kemuliaanNja dan gambar wudjudNja, dan menanggung semuanja jang ada dengan sabdaNja jang penuh kekuasaan; dan sesudah dilaksanakanNja penghapusan dosa, duduklah Ia disebelah kanan Jang Mahaberdaulat, ditempat jang tinggi,
1:4djauh lebih tinggi dari segala Malaekat, sebagaimana nama jang diwarisiNja melebihi nama mereka.
1:5Karena kepada siapakah dari Malaekat-Malaekat pernah dikatakanNja: "Engkaulah PuteraKu, pada hari ini Aku memperanakkan Dikau?" Atau: Aku akan djadi bagiNja Bapa, dan Ia Putera bagiKu?
1:6Dan ketika Ia membawa Putera-sulungNja kedunia kembali Ia bersabda: "Sekalian Malaekat Allah akan menjembah Dia".
1:7Tentang para Malaekat Ia bersabda: "Jang mendjadikan Malaekat-MalaekatNja sebagai badai, dan para pelajannja sebagai api jang bernjala-njala",
1:8tetapi tentang Putera: "Tachtamu, ja Allah, berdiri kekal, dan tongkat keadilan adalah tongkat keradjaanMu".
1:9"Engkau pentjinta keadilan dan pembentji kelaliman, maka sebab itu, ja Allah, AllahMu telah mengurapi Engkau dengan minjak kesukaan, melebihi segala rekanMu".
1:10Dan ditempat lain pula: "Pada awal mula, Engkau, ja Tuhan, telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah tjiptaan tanganMu.
1:11Dia akan binasa, tetapi Engkau tetap ada; dia mendjadi usang bagaikan pakaian,
1:12akan Kaugulungkan seperti sehelai selimut, akan ditukar sebagai suatu persalinan, tetapi Engkau tetap jang sama, dan umurMu tak akan berkesudahan?"
1:13Adakah pernah dikatakanNja kepada seorang Malaekat: "Duduklah disebelah kananKu, hingga Aku meletakkan segala musuhMu sebagai tumpuan bagi kakiMu?"
1:14Bukankah mereka semua roh-roh pengabdi, jang diutus untuk pelajanan sutji, bagi mereka jang harus mewarisi keselamatan?
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran